Тернопільський обласний округ надає пропозиції для покращення діяльності


Як і в інших областях керівництво Тернопільського обласного округу працюючи над питанням формуванням Організації та приведення її діяльності згідно правових та системних вимог, зіткнулося із певними проблемами, які намагається вирішувати оперативно і ефективно, опираючись на наявні можливості і ресурси. Проте, жодна організація не може ефективно розвиватися без доступних для широкого громадянського загалу зрозумілої і об’єднуючої  ідеології, мети і цілей, які вона ставить перед собою, а також методів реалізації статутних завдань. Ця тема потребує більш глибокого вивчення й аналізу та має вирішуватися спільно із відповідними спеціалістами Організації.
Керівництво Тернопільського осередку Всеукраїнського союзу ветеранів АТО у вигляді Матриці системного аналізу щодо підвищення ефективності діяльності Організації надає певні пропозиції для покращення діяльності Союзу. Досвід роботи Тернопільського округу свідчить, що наявна висока конкуренція громадських організацій аналогічного спрямування, які розпочали свою діяльність раніше,  спонукає до формування своєї концепції організаційної і кадрової роботи, яка базується на кількох основних стратегічних і тактичних напрямках:
1. Створення базової ідеології діяльності Союзу, яка змогла б згуртувати і повести за собою не тільки її членів,  а й залучити широке коло прихильників серед українських громадян. Пропонуємо запровадити для Союзу мілітарно-гуманістичну ідеологію. Мілітарну для ворогів української державності і гуманістичну для наших побратимів та громадян України, які поважають свою історію, незалежність і демократичний вибір розвитку.
2. Вивчення досвіду діяльності правозахисних громадських організацій, у тому числі і міжнародних, привілеї і проблеми їх функціонування, на базі чого буде сформовано свою концепцію вибору керівного складу, персоналу і рядового членства Організації.
3. Оперативна розбудова мереж районних та міських осередків і підбір фахового офісного персоналу.
4. Створення детальних обліків членів Організації, учасників АТО, сімей загиблих, та тих, які отримали інвалідність і потребують медико-психологічної реабілітації. Для систематизації цих обліків за допомогою програмістів розробляється відповідне централізоване програмне забезпечення.
5. Облаштування методичного центру Організації для навчання методам і принципам діяльності громадських об’єднань керівників середнього і вищого ступеня та кандидатів на їх заміщення.
6. Створення ефективного правового інструментарію щодо захисту учасників АТО, членів їх сімей та волонтерів. 
7. З метою популяризації Союзу проведення активної роботи із засобами масової інформації шляхом створення окружних інтернет-сайтів, сторінок у соціальних мережах, організацій фотовиставок, публікацій в ЗМІ, інтернет-ресурсах, виступах на круглих столах тощо.
8. Надання матеріальної і морально-психологічної підтримки бійцям в зоні АТО, активним волонтерам та громадянам через заохочувальні методи: вручення подяк, нагородження грамотами і відзнаками, публікації в ЗМІ про бойові подвиги, вчинки, досягнення тощо.
9. Вивчення можливості створення реабілітаційних центрів із надання допомоги учасникам АТО, які отримали психологічні травми, за допомогою методик, розроблених реабілітологом і психологом академіком Віктором Михайловичем Гаврилюком (м.Київ) та іншими спеціалістами.
10. Розроблення і запровадження спеціальних методик співіснування в умовах жорсткої конкуренції з боку аналогічних організацій, які вже офіційно зареєстровані та активно працюють у відповідному правовому полі під іміджем захисту інтересів учасників АТО. Виявлення і протидія фейковим організаціям.
11. Визначення чітких критерій вимог для процесу підбору кандидатів на отримання членства в Організації. Проведення персональних співбесід виключно із керівництвом районних, міських осередків, обласного округу та прийом до лав Союзу лише після оцінки їх можливостей та навичок у виконанні статутних завданнь.  
12. Створення широкої волонтерської мережі шляхом залучення патріотично налаштованих підприємців і організацій, у тому числі закордонних діаспор, які допомагають збирати продукти харчування, військове і медичне спорядження, надають медичні консультації, проводять роз’яснювальну роботу серед населення області, безпосередньо працюють із учасниками АТО та членами сімей загиблих для надання матеріальної і медичної допомоги.
13. Створення системи впливу на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом кооптації членів Організації до громадських рад при обласних і районних держадміністраціях та інших центрів сприяння учасникам АТО на рівні обласних і районних рад.
Дотримуючись більшості вказаних пропозицій і тактичних завдань  керівництвом округута місцевих осередків було напрацьовано певні здобутки обласної Організації:
До новоствореної Громадської ради при Тернопільській обласній держадміністрації делеговано 4 представники округу, із яких до складу Правління Громадської ради обрано її Голову Валерія Федорейка, заступника Голови Володимира Вороніна, Голову Постійної комісії з питань взаємодії правоохоронними органами та боротьби із корупцією Романа Марценишина. 
Заступником Голови Борщівської районної ради обрано представника округу Андрія Русенка. Ланівецьку районну раду представляє її депутат, керівник місцевого осередку Анатолій Фарина, Хоростківську міську раду – Іван Кучвара. До Ради підтримки учасників антитерористичної операції при Тернопільській міській раді обрано керівників округу Івана Солдака і Володимира Вороніна.
Керівництво округу проводить широкомасштабну роботу (в межах власних обмежених матеріальних ресурсів) щодо популяризації діяльності Організації в ЗМІ та соціальній мережі Фейсбук. Тільки за 5 місяців цього року редакторами та членами округу на його сторінці було поширено більше 250 матеріалів щодо волонтерської, правової, організаційної допомоги, практичних рекомендацій та оцінок резонансних подій в зоні АТО,  в країні і за кордоном. Прихильниками сторінки округу у Фейсбуці стали більше 3000 гостей аккаунту. Вказані організаційні та інформаційні заходи сприяли тому, що чисельність округу зросла на 44% у порівнянні із 2015 роком. 78 % районів та областей (14 із 18) охоплено представниками Всеукраїнського союзу ветеранів АТО.
Але у роботі Союзує безліч проблемних питань, в тому числі правових і ресурсних. Деякі з них потребують вирішення на рівні центральних органів влади. Виходячи з інформації, що надходить від осередків ВГО Всеукраїнський союз ветеранів АТО і побратимів, необхідно звернути увагу на наступні питання:
1. До цього часу не визначено чинним законодавством процедури виплати допомоги сім’ям загиблих волонтерів і журналістів в зоні АТО.
2. Відсутнє чітке визначення стану соціального і правового захисту бійців і волонтерів, які перебували в полоні у терористів.
3. Відсутні пільги для закладів реабілітації (фінансові, комунальні тощо), у тому числі розташованих в приватному секторі.
4. Не визначено законодавством порядку виплати допомоги сімям загиблих бійців добровольчих батальйонів, у період самостійного (не в складі МО чи МВС ) ведення бойових дій в зоні АТО. 
5. Надзвичайно ускладнено порядок отримання статусу учасника бойових дій бійцями добровольчих батальйонів, до їх включення у склад МО чи МВС.
Вказані проблеми пропонується вирішувати з допомогою суб’єктів законодавчої ініціативи – народних депутатів України та членів Союзу.  
19 Лип о 11:11