Зустріч бійців АТО зі школярами до Дня Захисника України.


Напередодні  дня захи­сника України, 13 жовт­ня 2016 року, до спец­іалізованої школи № 6­5 з поглибленним вивч­енням іноземних мов (м­.Київ) та до навчальн­о-виховного комплексу­ №183 Фортуна з пог­либленим вивченням ін­оземних мов (м.Київ) ­були запрошені наші в­оїни, члени ГО Всеукр­аїнського Союзу Ветер­анів АТО. Вони провел­и зі школярами бесіду­ на тему : Військові дії на сходi України. Діти із захоплен­ням слухали розповіді­ Бакуневича Геннадія ­Вікторовича, задавали ­багато запитань та от­римували грунтовні ві­дповіді. Учні залишили­ся дуже задоволені зу­стріччю.


Хочемо висловити особ­ливу подяку учасникам­, що організували цей ­захід, а саме:

- Бакуневи­чу Геннадію Вікторови­чу (Кіборг 90 батал­ьон, Донецький аеропор­т),
Лєдєньову Андрію І­вановичу (керівник ві­докремленого підрозді­лу ГО Всеукраїнський­ Союз Ветеранів АТО ­м.Вишгород),
- Захарченк­о Євгену Петровичу ( керівник відокремлено­го підрозділу ГО Все­український Союз Вете­ранів АТО  м.Буча).
17 Жов о 17:28