Новий статут ГО `Всеукраїнський союз ветеранів АТО`


 7.13.  Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться у документах обовязкової звітності.     

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ   
8.1.      Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням РадиОрганізації. 
8.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Організації. Керівник
відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
8.3.  Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
•      реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради; 
•      проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
•      представляють Організація на території певної адміністративно-територіальної одиниці. 8.4.  Керівник відокремленого підрозділу має право:
•      використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації; 
•      отримувати допомогу у реалізації завдань Організації віл керівних органів та посадових осіб Організації;
•      бути присутнім на Загальних зборах Організації, засіданні Ради;
•      звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації; 
•      захист своїх законних прав та інтересів;
•      всебічне сприяння від керівних органів Організації. 
8.5.  Керівник відокремленого підрозділу зобовязаний:
•      дотримуватись вимог Статуту Організації; 
•      активно впроваджувати рішення кренів них органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства); 
•      не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.
8.6.  Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради або Загальних Зборів Організації а також в судовому порядку.   
9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ   
9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних ЗборівОрганізації. 
9.2.  Рішення ЗборівОрганізації з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 голосів присутніх на Загальних ЗборахОрганізації. 
9.3.  Рішення про внесення змін до Статуту Організації подається до уповноваженого органу з питань державної реєстрації у порядку та у визначені строки відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” та Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації та набирають чинності з моменту державної реєстрації.   
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ   
10.1.Діяльність Організації припиняється за рішенням Загальних зборів Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського обєднання такого самого статусу; за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації. 
10.2.   Рішення про припинення Організації, використання її майна і коштів приймаються Загальними Зборами, якщо за них проголосували не менше 3/4 членів Організації, присутніх (зареєстрованих) на Загальних зборах. 
10.3.Рішення про заборону Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку.10.4.   Для вирішення питань, повязаних із ліквідацією Організації, Загальні збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами Організації. 
10.5. Активи Організації (у результаті її припинення, злиття, поділу, приєднання або перетворення) повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 
10.6. У разі реорганізації Організаціїїї майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. 
10.7. Організація втрачає права юридичної особи та вважається такою, що припинила свою діяльність з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.   

ПІДПИСИ
 
БІЛОРУСЬКИЙ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ ______________________
КИВА ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ         ______________________
16 Лис о 8:47